Der indbydes hermed til generalforsamling i Hornsyld IF torsdag den 24. juni kl. 19.00 i Hornsyld Idrætscenter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ole Simonsen)
  2. Formandens beretning
  3. Udvalgenes beretninger
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Nedlæggelse af seniorfodbold afdelingen i Hornsyld IF
  6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen – på valg er Henrik Jørgensen (modtager genvalg)
  7. Valg af revisorer – på valg er Ole Hansen og Bjørn Sommer (modtager genvalg)

Eventuelle forslag til dagsorden skal sendes til formand Henrik Jørgensen hj@ej-as.dk senest 9. juni 2021. Tilmelding til generalforsamlingen sendes til Tina Buhl på mail 8783tinabuhl@gmail.com senest 14. juni 2021.