Året 2019 har været et aktivt jubilæums år for Hornsyld Idrætsforening, dog har der også været lidt ”modvind” på banen. Alle har arbejdet hårdt for det ”gode frivillige arbejde” og derved bidraget til den sportslige udvikling i hele foreningen.  

Vi startede året med at planlægge foreningens 80-års jubilæum, fredag den 12. april i HIC. 

Vi havde et mål om at samle alle trænere – ledere – tidligere hovedformænd og alle æresmedlemmer denne aften, for at sige et – STORT – tak til alle for hjælpen igennem alle årene. 

Det lykkedes heldigvis langt hen ad vejen, vi var 100 personer som alle igennem tiden har gjort en forskel for Hornsyld IF og det var en rigtig god aften, der blev snakket og hygget ved alle bordene og det var en af ”tankerne” bag aftenen, ingen ”klaver bokser” men fred og ro til at få snakket med dem man måske ikke har set eller snakket med igennem flere år.     

Tommy Poulsen guidede os flot og spændende igennem foreningens historie, fra fodboldbane med kokasser til de flotte faciliteter vi har i dag, det er en vild og fantastisk udvikling der er sket på 80 år, hvordan ser HIF og faciliteterne ud om 80 år.  

En stor tak til Tina Buhl for at være tovholder på planlægningen af jubilæumsarrangementet. 

Desværre har vi 2019 også taget afsked med 3 personer med ”blå blod” i årerne, æresmedlem Anne Harfeld, Alf Juul Nielsen som var med til etablere Hornsyld Bjerre IF´s Venner den 6. december 1982, Aage ”Barber” Jacobsen mangeårig sponsor og trofast tilskurer på Hornsyld stadion.   

Æret være deres minde. 

De enkelte afdelinger kommer selv ind på deres aktiviteter i 2019, så det bliver kun et kort resume,  

Volleyballafdelingen fastholdt pladsen i 2. division for herrer, samt har jyllandsserie hold i både damer og herrer, ungdomsholdene er der også fint gang i.  

Gymnastikafdelingen har bla. afholdt den årlige fastelavnsfest og gymnastikopvisning med god opbakning.   

Seniorfodbold spiller i serie 3 med førsteholdet.     

I ungdomsfodbold har vi i eget regi de helt unge hold – når de bliver lidt ældre overgår de til samarbejdet HSSR – der dækker over byerne Hornsyld, Stouby, Stenderup og Rårup. Der er blevet arbejdet på at få bedre struktur på økonomien i samarbejdet, bla. har vi besluttet, at der bliver tilkoblet en ekstern kasserer på samarbejdet fremadrettet, spændende at følge udviklingen i HSSR- samarbejdet. 

Sport på tværs for seniorer, styret af Jørn Hansen og Preben Maltesen ”spiller” også bare rigtig godt, der er trængsel på badminton banerne i HIC hver tirsdag formiddag, og de hygger sig. 

HIF-præsentations folder fra 2017, med vores værdigrundlag på forsiden – Idræt for alle, er ved at blive opdateret. Et godt værktøj som præsentation af HIF, og for evt. nye medlemmer eller tilflyttere til området, giver den giver god og relevant information, den skal dog gøres mere digital og være tilgængelig på HIF-hjemmeside og Hornsyld. dk. Frans Tingleff har påtaget sig denne opgave.    

Hornsyld Bladet, har Birgit Terkildsen fra Sense på Søndergade i Hornsyld distribueret i 2019, en stor tak til Birgit for at påtage sig den opgave med godt humør og positiv energi. 

Der skal også lyde en stor tak til bladudvalget. 

Annoncørerne i bladet, der trofast har bakket op i mange år skal også have en stor tak for loyaliteten over for bladet, uden annoncører intet Hornsyld Blad.    

Vi kan alle være stolte af at have et præsentabelt og professionelt Hornsyld blad, det er god branding af Hornsyld – Bjerre – Bråskov området. 

Den verdensberømte Hornsyld Bier fest blev også afviklet i 2019, med et fremrykket starttidspunkt som fornyelsen, det gik vist rigtig fint med den ”forandring”, en stor tak til arrangørerne, der også er med til ”brande” Hornsyld langt uden for bygrænsen.  Juelsminde IF hjalp os om natten med oprydning, tilsvarende var vi nede og hjælpe Juelsminde IF ifm. oprydningen til Havne festen, dejligt at vi kan hjælpe hinanden på Event siden.  

I 2019 var vi 538 aktive medlemmer – hvoraf 350 under 25 år.    

Vores samarbejdspartner i HIC har vi lovet at holde fokus på indsamling af midler til springcentret, de opsatte indsamlingsbøtter i Hornsyld Idrætscenter, SPAR, Hornsyld Slagteren og ved Ann Worms blomster, er blevet samlet igen og talt op ca. 2.500 kr. er der samlet ind og doblet op af HIF Hovedbestyrelse, derfor er der 5.000,00 kr. på vej til HIC.  

2019 blev 4. sæson med gratis haltimer, stadig et meget positivt tiltag, det har frigjort nogle midler til at de enkelte afdelinger, har mulighed for at forkæle træner, ledere og de aktive lidt mere. Nu er det måske blevet tiden hvor man fra politisk hold skal ”gentænke” tanken med 25 års grænsen for medlemstilskud til foreningerne, er det med til at ”udvikle” eller måske det modsatte, vi har jo fælles mål for alle frivillige idrætsledere og foreninger, de frivillige skal have bedre betingelser for at drive og udvikle foreningslivet i hverdagen.    

Understøtning af de enkelte afdelinger har altid været et af vores focus områder i hovedbestyrelsen, i 2019 har vi ydet støtte til bla. gymnastikafdelingens afvikling af fastelavnsfest, senior fodbolds forplejning til træningsstart, vedligehold af tribunen/stadion, volleyball med tilskud til et fælles stævne for ungdomshold, betalt bussen for HSSR/HIF ungdomsfodbold, så der blev fælles/social tur til U13 drengene der spillede finale om det jyske mesterskab.  

Alt i alt har vi uddelt ca. kr. 28.000,00 i 2019. 

2019 blev år 2 med en ansøgning ved Hedensted Kommune om etablering af en kunstgræsbane på Hornsyld Stadion, den var planlagt som en udvikling af træningsbanen ud mod Bråskov, da der i forvejen er etableret lysanlæg, hegn mv., men den tanke er blevet udviklet igennem 2019. 

Med HIC bestyrelsen som tovholder tog vi i 2019 hul på en visionsproces for de udvendige arealer omkring HIC, alle brugere, skolen osv. Satte sig og ”tænkte” stort og derved er kunstgræs banen blevet ”flyttet” fra træningsbanen om til bane 2 som vi kalder den, for det er der ”man vil være”, også rent praktisk mht. omklædningsrum, diverse rekvisitter mv. 

Miki og jeg var på seminar den 13. april i Middelfart, spændende at høre om erfaringer fra andre foreninger der var på forskellige stadier i processen. Der gik lidt miljøpolitik i tingene i løbet af 2019, 

Derfor har vi holdt os lidt passive i processen, men vi må se om vi ikke kan ”presse” lidt mere på i 2020.   

Vi mener stadig at behovet er der, da BGI-banen som vi lejer i dag, er booket til deres eget brug, og det er jo positivt for BGI. 

I 2020 vil vi i hovedbestyrelsen bla. have fokus på, Visions processen for de grønne arealer ude omkring Hornsyld Idrætscenter samt de indvendige faciliteter i Hornsyld Idrætscenter, understøtning til de enkelte afdelinger, de sportslige resultater, medlemsfastholdelse, leder – træner og hjælper rekruttering, Hornsyld Bladet, ny kunstgræsbane, en evt. ny platform for HIF hjemmesiden, opstramning af interne procedurer i foreningen for at tilpasse de øgede krav der stilles til en hovedbestyrelse og et top 10 samarbejde, hvor 10 foreninger fra kommunen, Hedensted Kommune og DGI mødes i et forum og udveksler erfaringer uden filter, en spændende proces der starter den 19. februar 2020 i Hornsyld Idrætscenter med HIF som værter. 

Årets leder 2019.  

Birgit Klein fra gymnastikafdelingen.  

Birgit har været aktiv i Hornsyld IF Gymnastik afdeling i ca. 25 år, Birgit har påtaget sig næsten alle de forskellige opgaver der er indenfor det frivillige arbejde i en gymnastikafdeling. Hun har trænet næsten alle ”typer” hold og årgange. Instruktørjobbet for holdet – Motion for sjov – har hun passet i alle årene, en fantastisk præstation og et instruktørjob hun stadig udfylder. Godt humør, frisk energi og et smil på læben er Birgits DNA, det var der mange der godt kunne lære lidt af. 

DGI Gymnastikken og opvisningerne har også altid haft en høj prioritet i Birgits liv, eks. som ansvarlig for fane ind- og udmarch ved opvisningerne. 

Tidligere er Birgit faktisk blevet hædret med Horsens Folkeblads Idrætslederpris 2 gange, som den eneste indtil videre, det taler vist for sig selv – Birgit er en frivillig ildsjæl der virkelig gør en forskel i hverdagen, en ”person type” som vi risikerer at komme til at mangle i ffremtiden. 

Mange tak til Birgit for indsatsen igennem årene. 

Endnu engang tak til alle for deres indsats i 2019. 

En særlig tak til Tina Buhl for at få ”styr” på persondataloven for HIF samt til Susanne Kamuk der har kæmpet en ”kamp” omkring foreningen og hvidvaskningsregler via Sydbank, det er ”bøvlet” og kampen er ikke færdig endnu, men de værste kampe skulle gerne være overstået inden så længe.     

Husk det er jer som ildsjæle der gør den store forskel.  

HIF Hovedbestyrelse  

V/Formand 
Henrik Jørgensen